Szakmai díjak

2007Dr. Kertész Imre Emlékérem; Magyar Rendészettudományi Társaság
2002Szent Flórián érdemjel; Belügyminiszter

Eddigi munkahelyek, beosztások, vezetői megbízások

2005-Szakmai tanácsadó, BM OKF
2004-Wesley János Lelkészképző Főiskola, oktató
2003-2007Kormányzati Főtisztviselő
2003-2005BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Stratégiai, Minőségbiztosí­tási és Tudományszervezési Főosztály, főosztályvezető
2001-2004ENSZ Nemzetközi Katasztrófavédelmi Csökkenési Stratégiai Program (ISDR) Magyar Nemzeti Bizottság vezetője
2001-2002A Helyreállí­tási és újjáépí­tési Tárcaközi Bizottság titkárságvezetője
2001-BM Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság minőségügyi vezető
2000-2002A BM Védelmi és Koordinációs Hivatal Vezetője
2000-2001A Kormönyzati Koordinációs Bizottság Titkárság vezetője
1998-1999A belügyminiszter szakmai főtanácsadója
1998Kreutler Kft. Informatikai és kommunikációs programigazgató
1997-1998Közép- és Kelet-Európai Környezetfejlesztési Intézet, igazgató
1997-1998ENSZ EGB Ipari Balesetmegelőzési Regionális Koordinációs Központ, igazgató
1995-1997Belügyminisztérium Tüz- és Polgári Védelmi Intézet, főigazgató
1993-1995Belügyminisztérium, Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság, parancsnok, tű. mk. vezérőrnagy; Nukleáris balesetelhára­tási Kormánybizottság Operatí­v Törzs, vezetője
1988-1991Belügyminisztérium védelmi főosztály, főosztályvezető
1985-1988Bács-Kiskun Megyei Tűzoltóparancsnokság, parancsnok, tű. mk. alezredes
1980-1985Belügyminisztérium Tűzoltó Kiképző Központ, tanszékvezető, tű. mk. százados
1972-1997Hivatásos tűzoltó
1967-1972Minőségi Cipőgyár, gépésztechnikus